GTS Training begeleiding en interim management
WMO gidsen
GTS vof info
Trainer/ consultants
Leiderschaps trainingen
Communicatie trainingen
Onderwijs trainingen
WMO gidsen
Opdrachtgevers GTS
contact
Algemene Pagina

Samenwerken binnen het sociaal Domein

Lokale overheden zien zich door de veranderende wetgeving gesteld voor de uiterst gevoelige taak om (nieuw, overstijgend)eigen beleid te formuleren, dat een forse impact op de eigen organisatie en nieuwe samenwerkingsverbanden zal hebben. Zorgaanbieders, inwoners en eigen ambtenaren: bijna iedereen binnen de gemeente wordt er door geraakt. En de tijd, die gemeenten (nog) hebben om zich voor te bereiden op een goede en efficiënte uitvoering van deze nieuwe taken is zeer beperkt.

 • Hoe gaan we het sociaal domein binnen de gemeente organiseren?
 •  Hoe komen we tot integrale samenwerking binnen de verschillende werkgebieden?
 •  Hoe kunnen we binnen de gemeente dingen slimmer en efficiënter organiseren?
 •  Hoe ontwikkelen wij antennes in de wijk?
 • Hoe ontwikkelen we van onder af, zelfredzaamheid en zelfbeheer van bewonersorganisaties?
 • Hoe ziet der markt eruit, partners (intergemeentelijke) samenwerking, rollen en veramntwoordelijkheden?

Hoe gaan we te werk?

Onze specifieke deskundigheid ligt binnen het spanningsveld van de komende decentralisaties, de Wmo, Wonen, Welzijn en Zorg. We zijn door onze expertise goed in staat om ogenschijnlijk lastige zaken uit elk aandachtsgebied met elkaar te verbinden. Dat laatste zult u herkennen.

Gezamenlijk verkennen we graag in een oriënterend voorgesprek uw vraagstuk, zijn alle lokale aspecten helder?  Welke aspecten wilt u in de training specifiek naar voren laten komen?

We stellen vragen en gezamenlijk maken we uw vraag helder.  In de training geven wij samen met uw medewerkers nieuwe inhoud aan de toekomstige rol van uw gemeente, waarin onder andere de ondersteuningsplicht, welzijn nieuwe stijl, de organisatie van de benodigde ogen en oren in de wijk, de Wmo-brede indicatiestelling en samenwerking te organiseren de aandacht krijgen. Ook kijken wij naar de vragen:

 • Hoe gaan wij elkaar vinden,  hoe samen te werken binnen het sociale domein.
 • Hoe om te gaan met bestaande aanbieders
 • Hoe nieuwe aanbieders aan ons binden
 • Hoe stellen we contracten op met aanbieders
 • Wat betekent dit voor mijn rol als ambtenaar
WMO
Jeugdzorg
Participatiewet
Passend Onderwijs
Training Samenwerken binnen Sociaal Domein
Andere WMO gerelateerde trainingen
Wie zijn de WMO Gidsen
GTS vof info Trainer/ consultantsLeiderschaps trainingenCommunicatie trainingenOnderwijs trainingenWMO gidsenOpdrachtgevers GTS contactAlgemene Pagina